BƏLƏDİYYƏLƏR

S/s

Bələdiyyələr

Üzvlərin sayı

Əhatə etdiyi

ərazi vahidləri

Bələdiyyə

sədri

1.

Ordubad

13

Ordubad şəhəri

Zeynalov Eldar Əhməd oğlu

2.

Nüsnüs

9

Nüsnüs kəndi

Məmmədov Əli Afiyəddin oğlu

3.

Yuxarı Əndəmic

9

Yuxarı Əndəmic kəndi

Səfərov Əyyar Səlman oğlu

4.

Aşağı Əndəmic

7

Aşağı Əndəmic kəndi

Səmədov Məhəmməd Həsən oğlu

 5.

Gənzə

9

Gənzə kəndi, Anabad kəndi

Nəcəfov Nazim Həsən oğlu

6.

Şəhriyar

7

Şəhriyar qəsəbəsi, Kotam kəndi, Kilit kəndi

Həsənov Nazim Ramazan oğlu

 7.

Yuxarı Əylis

9

Yuxarı Əylis kəndi

Rzayev Vilayət Ramazan oğlu

 8.

Aşağı Əylis

9

Aşağı Əylis kəndi

Əliyev Malik Bağır oğlu

 9.

Dəstə

11

Dəstə kəndi

Babayev Tofiq Süleyman oğlu

10.

Xanağa

9

Xanağa kəndi, Ağrı kəndi, Dizə kəndi

Əlverdiyeva Minayə Fərrux qızı

11.

Vənənd

9

Vənənd kəndi

Bayramov Abdulla Bayram oğlu

12.

Vələver

9

Vələver kəndi, Başkənd kəndi, Qoruqlar kəndi

Məmmədov Vahid Əlixan oğlu

13.

Dırnıs

9

Dırnıs kəndi, Anaqut kəndi

Musayev Mürsəl Əli oğlu

14.

Kələki

7

Kələki kəndi

Həsənova Fəxrənsə Eynulla qızı 

15.

Unus

9

Unus kəndi, Pəzməri kəndi

Tağıyev Hüseyn İbrahim oğlu

16.

Düylün

7

Düylün kəndi

Nəcəfov Elgün Sərdar oğlu

17.

Çənnəb

7

Çənnəb kəndi

Babalı Hüsnü Əli oğlu

18.

Üstüpü

9

Üstüpü kəndi, Məzrə kəndi

Fərzəli Xəlil Şəfi oğlu

19.

Aza

9

Aza kəndi, Darkənd kəndi

Əliyev Yaşar Vəli oğlu

20.

Azadkənd

9

Azadkənd kəndi

Səlimov Qəzənfər İsmayıl oğlu

21.

Sabirkənd

9

Sabirkənd kəndi, Baş Dizə kəndi

Fərəcov Səyyad Xəlil oğlu

22.

Qoşadizə

7

Qoşadizə kəndi, Kələntər Dizə kəndi

Hacıyev Mərdan Tofiq oğlu

23.

Gilançay

5

Gilançay kəndi

Fərəcov Etibar Cəfər oğlu

24.

Biləv

9

Biləv kəndi, Behrud kəndi

Əsədov Fəzail Səxavət oğlu

25.

Parağa

5

Parağa kəndi

Məmmədov Ağakişi Qaffar oğlu

26.

Tivi

9

Tivi kəndi

Hüseynov Oruc Fərman oğlu

27.

Bist

7

Bist kəndi, Ələhi kəndi

Məmmədov Yaşar Ədif oğlu

28.

Xurs

5

Xurs kəndi, Nürgüt kəndi

Haqverdiyev Asəf Bayram oğlu

29.

Parağaçay

5

Parağaçay qəsəbəsi, Ağdərə qəsəbəsi

İbrahimov Asif Teymur oğlu

30.

Nəsirvaz

5

Nəsirvaz kəndi

Haşımov Lütvi Möhsün oğlu