İNZİBATİ ƏRAZİ DAİRƏLƏRİ 

S/s

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliklər

Yaranma tarixi

Əhatə etdiyi

ərazi vahidləri

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndə

Xidməti

telefonu

 1.

Ordubad şəhər

01.02.1939

Ordubad şəhəri

Mirbabalı Mirümüd Səbuhi oğlu - Nümayəndənin müavini (nümayəndə vəzifələrini müvəqqəti icra edən)

547-02-75

 2.

Nüsnüs kənd

1923

 Nüsnüs kəndi

  Nəcəfov Vüqar İsmayıl oğlu

  547-22-90

 3.

Yuxarı Əndəmic kənd

30.09.2003

Yuxarı Əndəmic kəndi

Xəlilov Röyal Mübariz oğlu

547-23-98

 4.

Aşağı Əndəmic kənd

29.03.2005

Aşağı Əndəmic kəndi

Nəsirov Hikmət Arif oğlu

557-24-35

 5.

Gənzə kənd

30.09.2003

Gənzə kəndi, Anabad kəndi

 Əliyev Qürbət Abuzər oğlu

547-27-09

6.

Şəhriyar qəsəbəsi

30.09.2003

Şəhriyar qəsəbəsi, Kotam kəndi, Kilit kəndi

Əliyev Sadiq Fətəli oğlu

547-77-13

7.

Yuxarı Əylis kənd

29.03.2005

Yuxarı Əylis kəndi

Qəhrəmanov Sadiq İntiqam oğlu

547-31-38

8.

Aşağı Əylis kənd

29.03.2005

Aşağı Əylis kəndi

İsmayılov Tural Nizami oğlu

547-67-21

9.

Dəstə kənd

1923

Dəstə kəndi

Şirinov Zülfü Zülfüqar oğlu

547-34-69

10.

Xanağa kənd

30.09.2003

Xanağa kəndi, Ağrı kəndi, Dizə kəndi

Sadiqov İlyas Əli oğlu

557-91-85

11.

Vənənd kənd

1926

Vənənd kəndi

Babayeva Yaqut Həsənqulu qızı

547-37-10

12.

Vələver kənd

30.09.2003

Vələver kəndi, Qoruqlar kəndi,    Başkənd kəndi

Hüseynov Əhməd Məhərrəm oğlu

557-39-06

       13.

 Dırnıs kənd

1923

 Dırnıs kəndi, Anaqut kəndi

    Abdullayev Ağasəf Nəsrəddin oğlu

 547-47-09

14.

Kələki kənd

30.09.2003

Kələki kəndi

Xəlilov Abbas Rza oğlu

557-85-30

15.

Unus kənd

01.03.2003

Unus kəndi, Pəzməri kəndi

Hacıyev Natiq Akif oğlu

547-85-45

16.

Düylün kənd

01.03.2003

Düylün kəndi

Fərəcov Araz Tağı oğlu

547-57-01

17.

Çənnəb kənd

30.09.2003

Çənnəb kəndi

Quliyev İntiqam Bəyalı oğlu

547-89-01

18.

Üstüpü kənd

01.03.2003

Üstüpü kəndi, Məzrə kəndi

Qasımov Sarvan Muxtar oğlu

547-49-01

19.

Aza kənd

1926

Aza kəndi, Darkənd kəndi

Məmmədov Eldar İsrafil oğlu

547-45-44

20.

Azadkənd kənd

30.09.2003

Azadkənd kəndi

Cəlilov Osman Fərhad oğlu

557-52-39

 

21.

Sabirkənd kənd

30.09.2003

Sabirkənd kəndi, Baş Dizə kəndi

 Fərəcov Xəlil Şaban oğlu

 

547-81-16

22.

Qoşadizə kənd

29.03.2005

Qoşadizə kəndi, Kələntər Dizə kəndi

Məmmədov Əhəd Əkrəm oğlu

557-81-46

23.

Gilançay kənd

01.03.2003

Gilançay kəndi

Həsənov Şükür Sabir oğlu

557-54-13

24.

Biləv kənd

1923

Biləv kəndi, Behrud kəndi

Hüseynov İqbal Qafar oğlu

547-41-01

25.

Parağa kənd

1926

Parağa kəndi

Məmmədov Əli Dədəkişi oğlu

547-80-01

26.

Tivi kənd

1926

Tivi kəndi

Həsənov Hüseynağa İbrahim oğlu

547-43-01

27.

Bist kənd

1923

Bist kəndi, Ələhi kəndi

Gülməmmədov Salman Əkrəm oğlu

547-40-01

28.

Xurs kənd

06.06.1990

Xurs kəndi, Nürgüt kəndi

Həbibov Məhərrəm Həbib oğlu

547-74-01

29.

Parağaçay qəsəbə

13.08.1954

Parağaçay qəsəbəsi, Ağdərə qəsəbəsi

Məmmədov Ruslan Sabir oğlu

547-80-51

       30.

Nəsirvaz kənd

 30.09.2003

Nəsirvaz kəndi

 Həbibov Elnur Rəşid oğlu

 547-68-01